Nova porta alumini sèrie AL-416PE RPT

Nova porta alumini sèrie AL-416PE RPT, més estanca, més segura, més suport de pes, més moderna.
Porta d’alta seguretat amb RPT.
Solera inferior de màxima estanquitat.
Fulla perimetral sense sòcol.
Xarneres reforçades amb ajustament tridimensional, sense manteniment (40 kg per xarnera).
Pany de 3 punts automàtic i plaques de marc metàl·liques ajustables amb pressió.
Goma central i goma fulla sencera perimetralment, per aconseguir màxima estanquitat.
Plafó blindat (opcional).

Més informació