PORTA LUMVI

Nova porta alumini sèrie AL-416PE RPT

Nova porta alumini sèrie AL-416PE RPT, més estanca, més segura, més suport de pes, més moderna.Porta d’alta seguretat amb RPT.Solera inferior de màxima estanquitat.Fulla perimetral sense sòcol.Xarneres reforçades amb ajustament tridimensional, sense manteniment (40 kg per xarnera).Pany de 3 punts automàtic i plaques de marc metàl·liques ajustables amb pressió.Goma central i goma fulla sencera perimetralment,[…]

Millorant els nostres productes

Estalvi energètic

Lumvi en continua millora dels nostres productes. Estalvi energètic, aïllament tèrmic, protecció solar, guardian sun i transparència. Vidre d’altes prestacions que no es veu però es nota. Totes les finestres de PVC i ALUMINI RPT surten de fàbrica amb vidres 4GuardianSun/16gas/4 que comporta un estalvi energètic important.