May 5, 2015

Elevadora PVC sèrie VEKASLIDE

Logo Lumvi Blanc

Elevadora PVC sèrie VekaSlide


El sistema per porta elevadora PVC sèrie VEKASLIDE.

Perfils esbelts, que permeten el màxim aprofitament de la llum i que donen un aspecte elegant, unit a la sofisticada tècnica d’estalviament d’energia, doten al sistema d’unes propietats fins ara inimaginables en aquest tipus d’elements.

El sistema corredera elevadora PVC sèrie VEKASLIDE de 70 mm de profunditat de fulla, respon a la necessitas de conjugar un sistema que permeti fabricar elements de grans dimensions, tan presents en els projectes actuals, amb les més altres prestacion térmiques i acústiques. Així, l’habitual idea de que grans superfícies amb vidre són sinónim d’importants pérdues d’energia, queda obsoleta. VEKASLIDE contribueix a l’estalvi energètic.

Així, la nova corredera elevadora PVC VEKASLIDE, gràcies a les seves cinc càmeres i les seves fulles de 70mm de profunditat, aconsegueix una transmitància térmica de només 1,56 W/m2K, i possibilita l’acristallament fins a 42mm, poguen col·locar vidres especials. Un aïllament eficient reforçat per la rotura del pont tèrmic inclosa en el reforç dels perfils i la solera.

Els perfils de la fulla són un 10% més esbelts que el sistema anterior, permeten el màxim aprofitament de la llum, i li proporcionen un aspecte elegant. A això se li suma un nou marc sense ranures, que permet eliminar els perfils complementaris, aconseguint una òptica més elegant i facilitant la neteja de l’element.

Les grans dimensions no són incompatibles amb la seguretat. Així, el sistema VEKASLIDE aconsegueix la clasificació WK2 davant l’efracció –nivell de seguretat recomanat per la policia per edificis de vivendes-.

La robustesa i gruix dels perfils utilitzats en la fabricació del sistema VEKASLIDE, els cataloga com a classe A, segons norma UNE-EN 12608, complint així els més alts estàndards de qualitat.

Pel que fa a l’estanquitat, el sistema VEKASLIDE permet gaudir d’ambients confortables i estancs. Un disseny que inclou perfils clipats fàcils de treballar, permetent que les juntes de fulles quedin ocultes, impedint així corrents d’aire i humitats, aconseguint en definitiva, una alta estanqueïtat a l’aigua i una reduïda permeabilitat a l’aire.

VEKASLIDE es troba disponible en tots els colors dels Sistemes de perfils VEKA per a portes i finestres; incloent tonalitats llises o metàl·liques, i fustes amb acabat superficial llis o texturat, en línia amb les noves tendències arquitectòniques, aportant innovació i diferenciació a cada projecte.

Les possibilitats d’acabat permeten múltiples combinacions: acabat a 1 cara exterior o interior sobre perfil blanc i acabat a 2 cares amb un mateix o diferent color.


Resta de colors consultar preus
Descarregui aquí els perfils.pdf

 

Elevadora PVC sèrie VekaSlide
Elevadora PVC sèrie VekaSlide amb vidre 4-16gas-4BE

Elevadora PVC sèrie VekaSlide

Logo Lumvi Blanc

Elevadora PVC sèrie VekaSlide