February 19, 2015

Panells de Porta

Els panells de porta de totes les sèries estan compostos de dues xapes d’alumini de 1,5 mm amb motllura soldada i sobreposada, nucli de contraxapat marí.

Mides estàndards de 2.000 x 800 mm, color blanc.

Panells de porta Avant

Línia Rada – Panell llis amb vidre.

Possibilitat de fabricació en colors RAL, anoditzats, lacats fusta, PVC, foliat decoratiu, fusta i alumini-fusta.

Panells de porta IP Línia Econòmica

Degut a les característiques de l’alumini, funcionalitat i resistència i de l’esctructura interior dels panells, aquests proporcionen un alt aïllament tèrmic i acústic en la búsqueda d’un ambient comfortable, sense deixar el punt de vista estètic i la capacitat d’adaptació arquitectònica.

Els panells de porta, Colecció IP, estan fabricats per dues xapes d’alumini estampades i termolacades (segons acabat) amb un interior de poliuretà injectat d’alta densitat.

Els panells de porta, Col·lecció IP, es suministren lacats en pols de poliéster, sota la normativa Quilicoat.