May 28, 2018

Practicable alumini sèrie AE0949 HO C16

Logo Lumvi Blanc

Practicable alumini sèrie AE0949 HO C16


És una finestra d’alumini practicable oscil·lobatent amb possibilitats d’altres tipus d’obertura d’1, 2 o més fulles amb R.P.T. (ruptura del pont tèrmic) i canal de 16, dissenyada per aconseguir un canvi en l’estètica de la finestra, marc de 75 mm i fulles de 87 mm amb poliamides de 40 mm.

Llistons quadrats en el fixe.

Gomes E.P.D.M.

Gran resistència al banc de proves (càrrega al vent, estanquitat a l’aigua i a les condensacions).

Canal de 16 mm amb ferratge perimetral antipalanca, amb diversos punts d’anclatge a la fulla passiva i a l’activa, amb palanca de rebaix.

Buit de vidre de 39 mm.


Colors en estocColors
Texturats i resta de colors consultar preus
Descarregui aquí els perfils.pdf

 

Practicable alumini sèrie AE0949 HO C16
Practicable alumini sèrie AE0949 HO C16

Logo Lumvi Blanc

Practicable alumini sèrie AE0949 HO C16