May 4, 2015

Practicable alumini sèrie AL-416

Logo Lumvi Blanc

Practicable alumini sèrie AL-416 RPT


És una finestra d’alumini practicable d’1, 2 o més fulles amb R.P.T (ruptura del pont tèrmic), marc de 60 mm i fulles de 68 mm amb poliamides de 20 mm.

Llistons quadrats o rodons.

Gomes E.P.D.M.

Gran resistència al banc de proves (càrrega al vent, estanquitat a l’aigua i a les condensacions).

Possibilitat d’acoblar-hi practicable, oscil·lant, oscil·lo-batent i oscil·lo paral·lela.

Canal de 16 mm amb ferratge perimetral antipalanca, amb diversos punts d’anclatge a la fulla passiva i a l’activa, amb palanca de rebaix.

Canal de 16 mm i buit de vidre de 18 mm a 48 mm.


Colors en estocColors
Texturats i resta de colors consultar preus
Descarregui aquí els perfils.pdf

 

Practicable alumini sèrie AL-416 RPT
Practicable alumini sèrie AL-416 RPT

Logo Lumvi Blanc

Practicable alumini sèrie AL-416 RPT