April 1, 2015

Practicable PVC sèrie SL/70

Logo Lumvi Blanc

Practicable PVC sèrie SL/70


Sistema de perfils de disseny suau i arestes arrodonides per a finestres i portes balconeres practicables o oscil·lobatents de 70 mm. de profunditat i 5 càmares interiors en fulla i marc.

Els perfils de marc, fulla i travesser, gràcies a la seva gran resistència, alta estanqueitat i llarga vida útil, permeten fabricar elements de grans dimensions.

L’ampli i resistent galce permet la col·locació de vidres de fins a 42 mm en qualsevol tipus de fulla, que junt al seu eix de ferramenta de 13 mm permet la col·locació de tancaments de seguretat cargolats al reforç metàl·lic.

SECURIT, aquesta opció de ferramenta aconsegueix una alt grau de seguretat. Tant a la full activa com en la passiva, s’incorpora ferramenta perimetral amb tres punts de tancament de seguretat com a mínim en una fulla depenent de l’altura.

A la fulla passiva en lloc del mànec, hi ha un accionament de palanca lateral. També és possible l‘opció de fabricar les dues fulles oscil·lants sense necessitat de travesser, però en aquest cas sí amb mànec frontal.


Colors en estocColors
Resta de colors consultar preus
Ventana segura RC2 pdf
Descarregui aquí els perfils.pdf

 

Practicable PVC sèrie SL/70
Practicable PVC sèrie SL/70

Practicable PVC sèrie SL/70

Logo Lumvi Blanc

Practicable PVC sèrie SL/70